Kullanıcı Arayüzleri

Servise genel bakış

Otomasyon teknolojisi için kullanıcı arayüzleri oluştururken üst düzey kod geliştirme deneyimimizden yararlanıyoruz. Beckhoff TwinCAT 3 HMI gibi modern görselleştirme çözümleri web teknolojilerine dayalıdır ve HTML5 / JavaScript / CSS3’te oluşturulur. 3D görselleştirme için Unity’yi bağımsız veya bir web sitesine gömülü olarak kullanıyoruz. Ayrıca, düzenli olarak, genellikle WPF’ye dayalı masaüstü uygulamaları geliştiriyoruz. Burada özel odak noktamız, MVVM ilkelerine göre ekran ve mantığın ayrılmasıdır. Uygulamanızda grafik veya tasarım sürecine de ihtiyacınız var mı? Bunun için bütünsel bir çözüm sunmak için UX tasarımcıları ve endüstriyel grafik tasarımcıları ile yakın temas halindeyiz.

Kayda değer referanslar

Cartridge packaging machine

Valves page
Automatics page

Bu özel makine, kartuşları iki farklı paketleme türüyle paketler. Karton doldurabilir veya kartuşları paketleyebilir. OPC Unified Architecture üzerinden kartuş üretim makinesinden gönderilen siparişe göre otomatik olarak istenilen tipte paketleme yapabilmektedir. İki süreç vardır: Karton süreci ve paket süreci. Karton süreci düz/katlanmamış karton ile başlar. Makine hatalı istiflemeyi, tornalanmış kartuşları vb. algılayabilir. Duruma göre hatalı veya gereksiz kartuşları otomatik olarak boşaltabilir. İşlem, daha fazla ilerlemeye hazır, doldurulmuş ve bantlanmış karton ile sona erer. Paket işlemi, kartuşları 64 parça ile paketler. Ayrıca hatalı istiflenmiş veya tornalanmış kartuşları vb. algılar. Bu işlemin sonunda makine, daha sonra demetleme makinesi tarafından demetlenen mükemmel şekilli 64 kartuş üretti. Kullanıcı arayüzlerimizi müşteri taleplerine göre şekillendirdik. Optimal ve müşteri dostu bir İnsan Makine Arayüzü (HMI) yapmak için esnek bir tasarım, makinenin görselleştirilmesi, 3D tasarımlar ve hareket bileşenlerinin bazı animasyonlarını yaptık.

Kullanılan Teknolojiler

Diğer Servislerimiz

Otomasyon ve Kontrol Tekonolojisi

Robot Programlama

Veri Kaydı ve Görselleştirme

Yazılım ve Web Geliştirme